Navigace

Obsah

Aktuality

Stránka

Informace k zápisu na školní rok 2020/2021


Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MSMT-12639/2020-1, vyhlašuje ředitel Základní školy a mateřské školy Nový Jáchymov, Na Sídlišti 157, Nový Jáchymov  267 03 změnu v termínu a formě zapisování žáků do I. tříd.


Doba pro podání Žádosti o přijetí dítěte: 1. 4. – 30. 4. 2020
Zápis bude proveden bez přítomnosti zapisovaných dětí ve škole. 


Zákonní zástupci vyplní:
1. Žádost o přijetí dítěte a zašlou spolu s vyplněným Dotazníkem pro rodiče žáka 1. ročníku

NEBO   

2. Žádost o odklad povinné školní docházky a zašlou spolu s vyplněným Dotazníkem pro rodiče žáka 1. ročníku, zprávou z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a vyjádřením dětského lékaře.

Formuláře Žádosti o přijetí i Žádosti o odklad povinné školní docházky a Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku jsou ke stažení na stránkách školy zs-a-ms-novy-jachymov/.


Zaslat lze:
1. Datovou schránkou: izxt3cw
2. E-mailem s elektronickým podpisem na adresu: zsmsreditel@centrum.cz 

3. Poštou

Pokud k Žádosti o odklad povinné školní docházky nemáte Zprávu od pedagogicko-psychologické poradny z důvodu uzavření a zprávu dostanete později než do konce dubna, podejte Žádost o přijetí dítěte a odklad bude vyřízen dodatečně s předložením Zprávy z pedagogicko-psychologkcé poradny a zprávou od dětského lékaře. 

Doporučujeme prostudovat Desatero pro rodiče: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku


V případě nejasností pište své dotazy e-mailem na adresy: zsmsreditel@centrum.cz

                                                                                                          Mgr. Hana Marková

                                                                                                                ředitelka ZŠ

 

DOKLADY KE STAŽENÍ

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

Žádost o odklad školní docházky   

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání


25. 3. 2020 Zobrazit méně

Stránka