Navigace

Obsah

Mateřská škola

Zápis do MŠ pro školní rok 2019 - 2020

Dne 7.5.2019 od 13:00 do 16:00 se koná zápis do Mateřské školy Nový Jáchymov v prostorách školy.

Kritéria přijetí dětí na školní rok 2019 - 2020

  1. Děti přijímané do posledního ročníku povinné školní docházky.
  2. Věk dětí - přednostně budou přijímány děti k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší, kteří k 31.8.2019 dosáhnou 3 let, do počtu volné kapacity MŠ.
  3. Přednostně budou přijímány s trvalým bydlištěm v Novém Jáchymově.

Co potřebujete k zápisu:

Tiskopis (žádost o přijetí) - zde ke stažení
Rodný list dítěte
Občanský průkaz
Evidenční list dítěte - zde ke stažení

Bez potvrzení od lékaže, že je dítě řádně očkováno, nebude možné dítě přijmout k předškolnímu vzdělávání.