Navigace

Obsah

Stránka

Archiv

INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ


ZCZC 534
WOCZ70 OPIN 250800


                           INFORMAČNÍ ZPRÁVA
               HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo:      HIZ 12/18
Vydaná:     Pátek   25.05.2018, 11.00 hod. (09.00 UTC)
Pro kraje:  Karlovarský, Plzeňský, Středočeský, Praha, Jihočeský

Meteorologická situace a vývoj:
V jihovýchodní části Čech se v od včerejšího odpoledne do dnešních ranních
hodin udržovala bez výraznějšího pohybu bouřková oblačnost provázená
přívalovým deštěm. V oblasti jihozápadních Čech se denní úhrny pohybovaly
většinou 20-50 mm, ojediněle až 80 mm. Nejvíce zasažená byla oblast
povodí Litavky a Klabavy v povodí Berounky. Menší intenzita srážek se
vyskytla i v oblastech povodí horní Vltavy. Bouřková činnost zasahovala
svým okrajem částečně i přítoky Vltavy ve středočeském kraji.

Hydrologická situace:
Intenzivní srážky, které rozvodnily řadu menších toků v zasažených
oblastech výrazně zvýšily hladinu především na Litavce a jejích
přítocích, kde hladiny v nočních hodinách strmě stoupaly, ojediněle až na
úrovně SPA. Ke kulminacím většinou docházelo v ranních hodinách. Během
dnešního dopoledne hladiny na horních tocích začaly postupně klesat.
Hladiny neovlivněných toků na ostatním území republiky výrazně nezasaženém
srážkovou činností jsou převážně setrvalé nebo slabě kolísají.
Průtoky se stále pohybují pod průměrem pro měsíc květen.

Profily s dosaženým SPA (Pátek   25.05.2018, 08.00 hod.)
1.SPA: Klabava v Nové Huti a v Rokycanech, Holoubkovský potok v
Rokycanech, Smutná v Ratajích.
2.SPA: Červený potok v Hořovicích, Klabava v
Hrádku, Litavka v Berouně
3.SPA: Litavka v Čenkově, Obecnický potok v
Obecnici

Předpokládaný vývoj:
Rozvodněné toky budou dnes postupně klesat nebo v dolních úsecích kolísat.
Hladina dolní Berounky a dolní Vltavy bude ještě  zvolna stoupat. V důsledku
předpokládaných srážek během odpoledne a večera může dojít v nasycených
povodích k přechodnému lokálnímu rozkolísání hladin malých toků.

Čas vydání další zprávy: podle vývoje situace

Vydalo: OHP CPP-ČHMÚ, Praha/Krejčová
       http://hydro.chmi.cz/hpps

Distribuce: CZ

== ČHMÚ, KOMO-PRAHA / Vrabec ==
NNNN


25. 5. 2018 Zobrazit méně
Archiv

Stránka