Navigace

Obsah


 Jakob Copyright

 

Provozní řád 

 Majitelem areálu je TJ Čechie Nový Jáchymov, oddíl tenisu.

 Užívat areál mohou veškeré osoby, které mají předem uhrazeny stanovené poplatky a jsou ochotny respektovat zásady slušného chování, fair play a tolerance vůči ostatním uživatelům.

 Vstup do areálu je možný výhradně vstupními dvířky a to za použití zapůjčeného či vlastního klíče. Zapůjčený klíč je nutno vždy po skončení hry vrátit k paní Tomsové.

 Tenis je možno hrát pouze na upravených kurtech a za vhodného počasí. Hrát je možno v jakékoli době mimo předem stanovené termíny mistrovských zápasů všech týmů TJ Čechie, trvale pronajatých hodin jinými subjekty či v době pořádání jiných sportovních akcí (turnaje, kulturní akce apod.)

 Hrát je možno pouze na kurtu řádně zavlhlém a uklizeném. V praxi to znamená kurt před hrou pokropit a je-li na něm např. napadané listí či větve ze stromů, toto před započetím hry uklidit!

 Po skončení hry jsou hráči povinni po sobě upravit dvorec, uklidit použité obaly od míčů, lahve od nápojů, obaly od potravin a uklidit nářadí, lajnovačku, vápno a podobně.

 V případě většího počtu zájemců o hru jsou hráči povinni kurt nejpozději po 60 minutách uvolnit, uklidit a umožnit hru dalším zájemcům.

 Do areálu je zakázáno vodit psy a jiná zvířata. Kouření v areálu, hlasité používání mobilu a hlučné chování je považováno ze velmi nevhodné. V areálu je zakázáno jezdit na kole či motocyklu, pro zaparkování kol jsou v areálu vyhrazeny stojany. 

 

Finanční poplatky

Roční oddílový příspěvek pro členy TJ Čechie:

A, B ,a nově C po 1.000,- Kč, zaplatit do 15.5.

 Poplatky pro nečleny TJ Čechie:

Celý rok:   1.000,-Kč  (důchodci,studenti a mládež do 15 let  500,-Kč)

Prázdniny: 800,-Kč

Měsíc: 300,-Kč

Konkrétní hodina:100,-Kč

Poplatky se platí u Zdenka Janíka ,Nový Jáchymov

tel: 721421721 

- Na učet tenisu : 251180309/0300
Do zprávy pro příjemce uveďte své celé jméno

 

Kontakty

www.olsinatenis.euweb.cz/

 

Kontakt Pavel Sýkora
Adresa Otročiněves 115, 267 03
Tel. 311693014
Mobil 724106736
E-mail psykora64@seznam.cz