Navigace

Obsah

Směrnice

Směrnice č. 1/2015 o činnosti kontrolního výboru obce Nový Jáchymov

Směrnice č. 2/2016 Obce Nový Jáchymov o finanční kontrole

Směrnice č. 2/2017 Obce Nový Jáchymov k DPH

Směrnice č. 3/2017 obce Nový Jáchymov k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 1/2018 obce Nový Jáchymov pro ochranu osobních údajů

Obecně závazné vyhlášky OÚ Nový Jáchymov

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 obce Nový Jáchymov

Dodatek č. 1 k OZV č. 2/2011 o místním poplatku ze psů

OZV č.1/2016 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných staveb a místního koeficientu

OZV č. 2/2016 o místním poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace

OZČ č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nový Jáchymov

OZV č.2/2011 o místním poplatku ze psů

OZV č.3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č.4/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity

OZV č.5 /2011 o místním poplatku ze vstupného

OZV č.6/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

OZV č.1/2009 kterou se vydává  Požární řád obce Nový Jáchymov

OZV č.1/2008 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nový Jáchymov

OZV č.6-2006 o vyhlášení závazné části Územního plánu obce Nový Jáchymov

 

Veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Nařízení OÚ Nový Jáchymov

Nařízení obce č. 3/2004 o úpravě užívání některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečištění

 

Organizační řády

Organizační řád obce Nový Jáchymov