Navigace

Obsah

Přílohy

Vzor smlouvy:

Stránka

Omezení užití pitné vody


Vzhledem k nedostatku vody v Habrovém potoce, ve kterém musíme dodržovat minimální průtok, jsme museli začít upouštět Monstranský rybník. Z tohoto důvodu obecní úřad zakazuje používat pitnou vodu z vodovodu k jiným než stravovacím a hygienickým účelům.


2. 7. 2019 Zobrazit méně

Stránka