Navigace

Obsah

Přílohy

Vzor smlouvy:

Stránka

Sdělení KHS


Dobrý den,
na základě telefonické informace od laboratoře PEAL Praha vám sděluji, že sledované ukazatele – mikrobiologické i chemické zcela vyhověly požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., v pl.zn, kterou se stanoví hygienické požadavky pro pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody a voda z vodovodu pro veřejnou potřebu, která zásobuje společnost SAVEA spol. s r.o., obec Nový Jáchymov a obec Otročiněves
je pitná bez jakéhokoliv omezení.

 


17. 9. 2019 Zobrazit méně

Stránka