Navigace

Obsah

Aktuální informace ke kanalizaci

Cena stočného  -  45,89 Kč/m3

 

Upozornění občanům

Žádáme občany, aby nezaváželi materiál do propadů na komunikace po kanalizaci. Každý propad na komunikaci neprodleně hlásíme firmám, které ke stanovení příčiny sedání a následnému trvalému odstranění potřebují propad vidět. Děkujeme

 


Kontakty

p. Bělohlav stavbyvedoucí GASCO  732 238 278
p. Jičínský stavbyvedoucí ZEPRIS 734 528 588
p. Kunc projektový manažer GASCO 602 449 646
p. Nový projektový manažer  ZEPRIS

777 700 098

p. Moláček stavbyvedoucí Alstap 777198956

Vykresy kanalizace v jednotlivých částech obce

Bohackova-Uzka

Hornicka_Pod Chvojinkou

Kodetova - Luční - Pod zahrádky - K Olšině

Letna - Finska - Na sídlišti - Pod Chvojinkou

Letná - Kunova

Obecní dům

Souběžná - Dědičná - Svážná - V kopci

Připojovací stoka k ČOV

ČOV hřiště

Stránka

Archiv

Informace z kontrolního dne z 23.6.2015


Informace z kontrolního dne z 23.6.2015

1) V důsledku dvou předchozích negativních zkušeností byli zhotovitel sdružení Gasco&Zepris a jeho subdodavatel Alstap důrazně vyzváni k včasnému informování obce ohledně započetá výkopových prací na nových úsecích. Proběhlo jednání o výkopu na křižovatce ulic Kunova a Na sídlišti a urychleném zprovoznění úseku - provádí Gasco, p. Bělohlav. 

2) Probíhají výkopové práce v Úzké ulici ke skládce, ulice bude zprovozněna do 25.6.2015. Až do odvolání sem platí zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t - provádí Zepris, p. Jičínský.

3) Dokončují se práce na Kunově ulici, která bude zprůjezdněna před termínem v pátek 26.6.2015 - provádí Zepris, p. Jičínský

4) Provádějí se výkopové práce, domovní přípojky ve Větrné ulici - provádí Alstap, p. Moláček.

5) Projednala se přeložka vodovodu v ul. Z vršku, kde je nutno přeložit 17 m vodovodního řadu, bylo odsouhlaseno provedené přeložky Alstapem, nacenění víceprací cca. 42.000,-Kč

6) Je nutno urychleně projednat potřebná povolení ke kompletní přeložce sítí ve Spojovací ulici, zajišťuje projekční společnost Milota.

7) Je nutno urychleně projednat přeložku plynovodu v Dědičné ulici, kde došlo ke kolizi s dosud nezkolaudovanou dešťovou kanalizací Servisní a projektové, zajišťující výstavbu lokality 43 rodinných domů nad penzionem Diana. Došlo k dohodě, kdy Servisní a projektová provede přeložku v ceně cca. 400 000,-Kč, obec se bude spolupodílet polovinou. Zajišťuje p. Vališ, Servisní a projektová v součinnosti s obcí.

8) Na ČOV bylo dokončeno betonování nádrží a probíhá odstranění pažení. 

9) Celkově lze konstatovat, že výstavba probíhá v souladu s harmonogramem. 

10) 13.7.2015 započnou práce v ul. Na sídliště, začínat se bude od Kunovy ulice - zajišťuje Gasco, p. Bělohlav.

11) 6.7.2015 započnou další práce na stokách B a C (ulice Úzká a přivaděč k ČOV) - zajišťuje Zepris, p. Jičínský

12) V týdnu od 2 do 7.7. 2015 by měly být dokončeny práce v ul. Z vršku - zajišťuje Alstap, p. Moláček

13) Dne 30.6.2015 proběhnou opakované hutnicí zkoušky v oblasti Letné, Pod chvojinkou, kde se neustále objevuje propadání výkopu. 


23. 6. 2015 Zobrazit méně
Archiv

Stránka