Navigace

Obsah

Aktuální informace ke kanalizaci

Cena stočného  -  45,89 Kč/m3

 

Upozornění občanům

Žádáme občany, aby nezaváželi materiál do propadů na komunikace po kanalizaci. Každý propad na komunikaci neprodleně hlásíme firmám, které ke stanovení příčiny sedání a následnému trvalému odstranění potřebují propad vidět. Děkujeme

 


Kontakty

p. Bělohlav stavbyvedoucí GASCO  732 238 278
p. Jičínský stavbyvedoucí ZEPRIS 734 528 588
p. Kunc projektový manažer GASCO 602 449 646
p. Nový projektový manažer  ZEPRIS

777 700 098

p. Moláček stavbyvedoucí Alstap 777198956

Vykresy kanalizace v jednotlivých částech obce

Bohackova-Uzka

Hornicka_Pod Chvojinkou

Kodetova - Luční - Pod zahrádky - K Olšině

Letna - Finska - Na sídlišti - Pod Chvojinkou

Letná - Kunova

Obecní dům

Souběžná - Dědičná - Svážná - V kopci

Připojovací stoka k ČOV

ČOV hřiště

Stránka

Archiv

Informace k 12.8.2015


Informace k 12.8.2015

Výkopové práce - pokračují práce v ul. Na sídlišti a na výjezdu z Jáchymova v Kunově ul. , kde stále trvá uzavírka. Žádali jsme o zkrácení intervalu na světlech, ale bohužel žádosti není možno vyhovět. Skutečností je, že někteří řidiči vjíždějí do uzavírky na červenou a chtěli jsem tento stav řešit, bohužel ke zkrácení intervalů nedojde. V Kunově ulici došlo k přerušení propustku dešťové vody ze škarp pod silnicí a je nutno ho zrekonstruovat. 

Pokračují práce v Kodetově ulici směrem na Karlov, od 12.8. dojde k uzavření křižovatky ulic Kodetova a Z vršku (u Šebků). 

ČOV - je dokončena hrubá stavba, dokončují se zásypy stavební jámy, provádí se instalace čerpacích stanic ČS1+2.  Byly zahájeny obkladové práce, kompletuje se elektroinstalace. Byl předložen Zkušební plán ČOV a započne osazování technologie ČOV společností Voda.cz - o společnosti se můžete bližší douvědět na jejích webových stránkách  http://www.vodacz.com/

Domovní přípojky - je dokončeno 92 přípojek z z celkového předpokládaného počtu 291 přípojek, realizují se v ul. Úzké ke skládce, na Letné a ve Chvojince. 

Výtlak přečištěné vody - 13.8. by měly začít práce na výtlaku od hřiště směrem k místu vyústění do Habrového potoka za tzv. Souradou, je nutno vykácet křoví nad a za fotbalovým hřištěm a připravit tak průsek pro pluh, který bude zaorávat hadici výtlaku. Práce pluhu by měly začít v týdnu od 17.8.

Kolaudace - 27.8. je plánována částečná kolaudace již zrealizovaných stok a uvedení ČOV do zkušebního provozu.

Dědičná ulice - bohužel stále nezačaly práce v Dědičné ulici, kde je v místě budované kanalizace již umístěna v rozporu se stavebním povolení dešťová kanalizace Servisní a projektové společnosti, která staví 43 rodinných domů nad penzionem Diana. Servisní a projektová (S&P) přislíbila, že do 15.8. bude hotova přeložka plynu, kvůli smlouvě se S&P jsme schvolávali veřejní jednání zastupitelstva a je zřejmé, že S&P závazku nedostojí. Stojíme tedy před volbou, zda jejich dešťovou kanalizaci vykopeme na naše náklady a vystavíme tak obec riziku soudního vymáhání škody nebo zda v Dědičné ulici větev splaškové kanalizace nezrealizujeme a 12 domů tak bude bez připojení ke kanalizaci. Trasa dešťové kanalizace S&P je zcela zřejmě v rozporu se stavební dokumentací předloženou pro vydání stavebného povolení, ve kterém je její trasa dána odstupem od sousedních pozemků a stavebními koordináty. Obec nikdy nedala souhlas ke změně umístění stavby a také jej nikdy nevydá. 


12. 8. 2015 Zobrazit méně
Archiv

Stránka