Navigace

Obsah

Aktuální informace ke kanalizaci

Cena stočného  -  45,89 Kč/m3

 

Upozornění občanům

Žádáme občany, aby nezaváželi materiál do propadů na komunikace po kanalizaci. Každý propad na komunikaci neprodleně hlásíme firmám, které ke stanovení příčiny sedání a následnému trvalému odstranění potřebují propad vidět. Děkujeme

 


Kontakty

p. Bělohlav stavbyvedoucí GASCO  732 238 278
p. Jičínský stavbyvedoucí ZEPRIS 734 528 588
p. Kunc projektový manažer GASCO 602 449 646
p. Nový projektový manažer  ZEPRIS

777 700 098

p. Moláček stavbyvedoucí Alstap 777198956

Vykresy kanalizace v jednotlivých částech obce

Bohackova-Uzka

Hornicka_Pod Chvojinkou

Kodetova - Luční - Pod zahrádky - K Olšině

Letna - Finska - Na sídlišti - Pod Chvojinkou

Letná - Kunova

Obecní dům

Souběžná - Dědičná - Svážná - V kopci

Připojovací stoka k ČOV

ČOV hřiště

Stránka

Archiv

Informace k 16.10.2015


Informace k 16.10.2015

Dne 23.10.2015 by měla proběhnout druhá částečná kolaudace, která se bude týkat ulic Kodetova, Kunova, Pod zahrádky, K olšině, Z vršku, Luční, Větrná, Svážná, V kopci, Hornická, Na sídlišti. Po této kolaudaci se budou moci obyvatelé v těchto ulicích začít připojovat.

V zatáčce ve spodní části ulice Letná probíhá přeložka vodovodu, kterou definitivně zmizí z obce eternitové potrubí. Teprve poté zde bude moci být dokončena výstavba kanalizační stoky a zkolaudovat hlavní řady pro Chvojinku a Letnou. 

V Dědičné a Spojovací probíhají přeložky a výstavby kanalizačního řadu, kvůli kterým byl posunut termín dokončení kanalizace na 30.10.2015

Komunikace - bohužel nám zhotovitel sdělil, že položení asfaltu v komunikacích spravovaných Správou údržby silnic (SUS) nedojde jak plánováno do 30.10. 2015 ale až 15.11.2015. Nejsme s tím spokojeni, požadujeme dodržet původní termín, protože stav na těchto komunikacích je neúnosný. Zároveň si uvědojeme, že v takovém stavu silnic nebude možná zimní údržba a předali jsme toto zhotoviteli k zajištění pokud ke zpoždění dojde. 

Komunikace v obci - snažíme se dosáhnout, aby na většině ulic byl položen asfaltový recyklát, ale již teď víme, že všude to nebude finančně možné. V ulicích Luční je již recyklát, polovina ulice Pod zahrádky, Větrná mají recyklát, V kopci a ve Svážné bude položen recyklát do rýhy. Začne přebírání jednotlivých ulic od zhotovitele. 

Tlakové přípojky - Z vršku, Pod zahrádky, K olšině - někde jsou problémy se zajištěním přívodu 3x16 Amper pro čerpadlo. Samotná čerpadla ještě nebyla dodána. 

Vyjádřili jsme vůči technickému dozoru a zhotovitelům náš nesouhlas se zpožděním, vidíme pracovní nasazené, které je bídné a nechceme akceptovat, aby se zpoždění týkalo jiných ulic, než kvůli kterým bylo povoleno tj. Spojovací a Dědičná a přeložka vody na Letné. 

Přípojky - k 29.9.2015 bylo zhotoveno 65% přípojek, což je málo a k dnešnímu dni se stav příliš rychle nezlepšuje. Vyzvali jsme zhotovitele, aby toto změnil a požadujeme jejich dokončení v co nejrychlejším termínu. 

Připojování a podepisování nových smluv - chceme poděkovat těm, kteří se již připojili a doufáme, ža budou rychle následovat další. Víme, že to je zátěž jak pracovní tak finanční. Vyskytly se dotazy na tzv. propojování skrze jímku - takovou jímku pak již nelze použít jako nádrž na vodu!


16. 10. 2015 Zobrazit méně
Archiv

Stránka