Navigace

Obsah

Aktuální informace ke kanalizaci

Cena stočného  -  45,89 Kč/m3

 

Upozornění občanům

Žádáme občany, aby nezaváželi materiál do propadů na komunikace po kanalizaci. Každý propad na komunikaci neprodleně hlásíme firmám, které ke stanovení příčiny sedání a následnému trvalému odstranění potřebují propad vidět. Děkujeme

 


Kontakty

p. Bělohlav stavbyvedoucí GASCO  732 238 278
p. Jičínský stavbyvedoucí ZEPRIS 734 528 588
p. Kunc projektový manažer GASCO 602 449 646
p. Nový projektový manažer  ZEPRIS

777 700 098

p. Moláček stavbyvedoucí Alstap 777198956

Vykresy kanalizace v jednotlivých částech obce

Bohackova-Uzka

Hornicka_Pod Chvojinkou

Kodetova - Luční - Pod zahrádky - K Olšině

Letna - Finska - Na sídlišti - Pod Chvojinkou

Letná - Kunova

Obecní dům

Souběžná - Dědičná - Svážná - V kopci

Připojovací stoka k ČOV

ČOV hřiště

Stránka

Archiv

Informace k 12.11 2015


Informace k 12.11 2015

Provádí se dokončování jednotlivých přípojek, již jen v oblasti Letné, Hornické a Sídliště. Stále čekáme na pokládku asfaltu na hlavních komunikacích v obci, na kterou je navázáno položení odfrézovaného recyklátu do ulic ve správě obce. Pokládka asfaltu by měla začít 26. 11. 2015 a trvat do 15. 12. 2015 a opět s ní budou spojena dopravní omezení, na jejichž podrobný popis čekáme. Ve stejné době by měla proběhnout i pokládka asfaltu v Tyršově ulici, která by tím měla být dokončena. Tlakové přípojky v ulicích Pod zahrádky, Z vršku, K olšině a ostatní přípojky závislé na čerpací stanici č. 3 v ul. K olšině. Při předávání stavby bylo zjištěno nekvalitní založení a postavení elektro pilíře, který se nyní přestavuje. Současně čekáme na zajištění přípojky společností ČEZ, pokud nedojde k její realizaci v následujícím týdnu, požádáme os provizorní staveništní přípojku a připojíme ČS3 přes ni, tak aby se mohli občané v těchto ulicích připojit. Pro všechny domy s tlakovou přípojkou připomínáme, že zde musí být připraveno elektrické napojení 3x220V, min. 16A se samostatným jističem a revizní zprávou!! Zhotovitel bude akceptovat nedodání revizní zprávy, ale pokud se čerpadlo bude i nadále provozovat bez ní, přichází majitel o záruku! V současné době je připojeno cca 47 domů a postupně se připojují další. Dědičná ulice – byla dokončena výstavba kanalizace a bude se v ní překládat plynovodní potrubí. Spojovací ulice – byla dokončena výstavba včetně domovních přípojek.


12. 11. 2015 Zobrazit méně
Archiv

Stránka