Navigace

Obsah

Stránka

Zaběhnutý pes


V obci u základní školy se potuluje černý labrador. Žádáme majitele, aby si jej okamžitě vyzvedl.


13. 3. 2019

Rozhlasové zprávy 11.03.2019


Obecní úřad oznamuje, zítra v úterý 12. března 2019 začnou stavební práce na vyústění dešťové kanalizace do Habrového potoka před fotbalovým hřištěm. Práce by měly trval zhruba jeden měsíc. Při příjezdu na fotbalové hřiště buďte opatrní. Děkujeme za pochopení.


11. 3. 2019

Rozhlasové zprávy 01.03.2019


Spolek POHODA zve všechny občany na 19. ročník turnaje ve hře „Člověče, nezlob se!“, který se uskuteční v neděli 3.března 2019 od 14:00 hodin v hotelu Diana. Prezentace je od 13:30 hodin. Po skončení turnaje Vás všechny spolek POHODA zve na valnou hromadu.


1. 3. 2019

Rozhlasové zprávy 14.02.2019


Sbor dobrovolných hasičů v Novém Jáchymově zve občany na tradiční hasičský ples, který se bude konat v pátek 15. února 2019 od 20:00 hodin v restauraci Pod Kaštanem. K tanci a poslechu hraje skupina Kolářband, vstupné je 90,-- Kč. V sobotu 16.února 2019 se potom uskuteční od 14:00 hodin dětský karneval.

 

TJ Čechie Nový Jáchymov pořádá v sobotu 23.2.2019 od 20:00 hodin v restauraci Pod Kaštanem tradiční sportovní karneval. Předprodej vstupenek se uskuteční v sobotu 16.2. 2019 od 10:00 hodin u Vlachů.

 

Kulturní výbor obce Nový Jáchymov pořádá zájezd do divadla na muzikál Doktor OX, který se uskuteční 2. března 2019. Cena vstupenky včetně dopravy činí 520,-- Kč, odjezd autobusu je v 16:15 hodin z návsi. Vstupenky jsou k prodeji na obecním úřadě.

 

ČEZ Distribuce oznamuje, v úterý 19.2.2019 od 10:30 do 15:00 hodin bude přerušena dodávka elektřiny v ulicích Dědičná, Pod Zdenkou a Souběžná.

 

Obecní úřad oznamuje, v úterý 19.2.2019 od 18:00 hodin  v restauraci hotelu Diana se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.


14. 2. 2019

Rozhlasové zprávy 18.01.2019


Obecní úřad oznamuje, v úterý 22.ledna 2019 od 18:00 hodin v restauraci hotelu Diana se koná veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Jáchymov. Na programu je kontrola usnesení, schválení úvěru na dokončení mateřské školy a školní jídelny, smlouva na technický dozor na MŠ, protokol o hodnocení nabídek a schválení vítěze na akci restaurování hrobky Františka Nittingera, schválení dohody o provedení práce se zastupitelem, plány činnosti výborů na rok 2019 a rozpočtové opatření.


18. 1. 2019

Rozhlasové zprávy 10.01.2019


Vážení občané,

v případě, že Vám ani tento týden nebyla dnes vyvezena popelnice a nutně ji potřebujete vyvézt, nahlaste tuto skutečnost na obecní úřad a odvoz popelnice bude zajištěn.

Děkuji za pochopení


10. 1. 2019

Rozhlasové zprávy 20.12.2018


Obecní úřad oznamuje, sběrný dvůr dne 22.12. 2018 a 29.12. 2018 bude uzavřen a 31.12.2018 budou úřední hodiny na obecním úřadě od 8:00 do 14:00 hodin.


20. 12. 2018

Rozhlasové zprávy 17.12.2018


Obecní úřad oznamuje, zítra 18. prosince 2018 od 18:00 hodin v restauraci hotelu Diana se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je rozpočet na rok 2019 obce i základní školy, rozpočtový výhled obce a základní školy, cena za vodné, stočné  a za svoz komunálního odpadu od 1.1.2019, dodatek ke zřizovací listině základní školy, dodatek k nájemní smlouvě na vinárnu U Cechu, rozpočtové opatření a zpráva o hodnocení nabídek a schválení vítěze veřejné zakázky na akci vyústění dešťové kanalizace.


17. 12. 2018

Rozhlasové zprávy 22.11.2018


Uživatel honitby Krušná Hora oznamuje,  ve dnech 23. a 24. listopadu 2018 v katastru obce Nový Jáchymov bude probíhat společný lov – naháňka na černou zvěř.

 

MO ČRS Nový Jáchymov oznamuje,  v sobotu 24. listopadu 2018 bude probíhat výlov Monstranského rybníku.

 

Obecní úřad oznamuje, v pondělí 26. listopadu 2018 se koná od 18:00 hodin v restauraci Hotelu Diana Nový Jáchymov veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Jáchymov. Na programu je výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace a smlouva o dílo na akci vyústění dešťové kanalizace, smlouva o pronájmu části pozemku p. č. 291/1 v k. ú. Nový Jáchymov, rozpočtové opatření, schválení dohody o provedení práce s členem zastupitelstva obce, příkazní smlouva na zpracování žádosti o dotaci a schválení podání žádosti o dotaci na akci oprava místní komunikace v Hornické ulici.


22. 11. 2018

Rozhlasové zprávy 19.11.2018


Sbírka použitého ošacení.

Kulturní výbor obce Nový Jáchymov vyhlašuje Sbírku použitého ošacení pro Diakonii Broumov.

 

Přijímáme:

Oblečení, lůžkoviny, ručníky, záclony, látky, domácí potřeby, hračky, péřové a vatové přikrývky, deky, obuv.

 

Věci, které vzít nemůžeme:

Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace a koberce, nábytek, jízdní kola, kočárky a znečištěný, vlhký textil.

 

Prosíme věci zabalit do igelitových pytlů nebo krabic.

 

Věci můžete odevzdat dne 19.11., 21.11. a 26.11. od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 v přízemí budovy OÚ Nový Jáchymov v prostorách komunitního centra.


19. 11. 2018

Stránka