Navigace

Obsah

Stránka

Rozhlasové zprávy 3.8.2015


„Obecní úřad oznamuje, že v úterý  4.srpna 2015  od 18 hodin v penzionu Diana, se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Nový Jáchymov s tímto programem:

 

  1) Kontrola usnesení z veřejného zasedání č. 4/2015

  2) Dohoda o spolupráci při realizaci přeložky plynového vedení v ulici Dědičná

  3) Diskuse

  4) Rekapitulace usnesení a závěr“

 


3. 8. 2015

Rozhlasové zprávy 31.7.2015


Obecní úřad oznamuje, vzhledem k nedostatku pitné vody je zákaz používání vody z vodovodního řadu k zalévání zahrad a napouštění bazénů.  


31. 7. 2015

Rozhlasové zprávy 22.7.2015


„Obecní úřad oznamuje, že od zítřka 23.7.2015 je průjezdná ulice Úzká. Od soboty 25.7.2015 je otevřen sběrný dvůr, na který je možno jezdit i nákladními auty nad 3,5 tuny.“


22. 7. 2015

Rozhlasové zprávy 14.7.2015


Obecní úřad oznamuje, že ve čtvrtek 16.  července  od 18:00 hodin se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Nový Jáchymov s tímto programem:

 

  1) Kontrola usnesení z veřejného zasedání č. 3/2015

  2) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí a Českou telekomunikační

      infrastrukturou a.s. (překládka sítí O2)

  3) Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnických práv mezi obcí a paní Vránovou Irenou 

  4) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí a RWE GasNet, s.r.o. (přeložka plynu u obecního úřadu)

  5) Souhlas zastupitelstva obce ve věci bezúplatného převodu pozemků od Pozemkového fondu 

  6) Smlouva na přeložku STL plynovodu v ulici Dědičná mezi obcí a Servisní a projektovou s.r.o.

  7) Rozpočtové opatření č. 5 a 6/2015

  8) Diskuse

  9) Rekapitulace usnesení a závěr

 

 

 

 


14. 7. 2015

Rozhlasové zprávy 10.7.2015


Obecní úřad oznamuje, že od pondělí 13.  července do pátku 17.  července budou v naší obci prováděny odečty elektroměrů. 

 

Ovocná farma z Turnova oznamuje, že bude prodávat dnes   10.  července od 15 do 15:30 hodin   na návsi před restaurací Pod Kaštanem české meruňky, ovocné mošty, nové brambory a med.

 


10. 7. 2015

Rozhlasové zprávy 3.7.2015


Vzhledem k přetrvávajícímu suchu a vysokým teplotám žádáme občany, aby šetřili pitnou vodou a zakazujeme zalévání a napouštění bazénů.


3. 7. 2015

Rozhlasové zprávy 2.7.2015


Kulturní výbor obce Nový Jáchymov pořádá dne 4.  července Hornickou pou´t na letním parketu u vinárny U Cechu. Program pro děti začíná od 15 hodin s názvem „Zvířecí hrátky tety Jitky aneb procestujte se zvířátky celý svět“. Po celé odpoledne budete moci využít skákací hrad, stánek s balonky a cukrovinkami. Od 19 hodin se koná na letním parketu disco.


2. 7. 2015

Rozhlasové zprávy 29.6.2015


Obecní úřad oznamuje, že dnes od 10 hodin bude přerušena dodávka pitné vody  v ulicích Pod Zahrádky, Z Vršku, Luční, K Olšinám a Soukromá z důvodu přeložky vodovodu. 

 

Děkujeme za pochopení


29. 6. 2015

Rozhlasové zprávy 12.6.2015


Vinárna U Cechu Nový Jáchymov Vás zve  dne 13.6.2015 na Country kapelu Monogram. Začátek je od 19:00 hodin.

 

Zprávy z kopané:

Poslední utkání sezóny sehrají fotbalisté Čechie v neděli 14.6.2015 od 17:00 hodin na domácím hřišti proti Vysokému Újezdu. Přij´dte naše hráče naposledy podpořit. Občerstvení je zajištěno,vstupenky jsou slosovatelné.


12. 6. 2015

Rozhlasové zprávy 2.6.2015


Obecní úřad oznamuje, že ve čtvrtek 4.  června  od 18:00 hodin v restauraci hotelu Diana se koná veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Jáchymov s tímto programem:

 

  1) Kontrola usnesení z veřejného zasedání č. 2/2015

  2) Zpráva o činnosti zastupitelstva obce

  3) Revokace usnesení č. 1 ze Zastupitelstva obce Nový Jáchymov č. 7/2014

  4) Prodej pozemku p. č. 102/3

  5) Výroční zpráva Obecního úřadu Nový Jáchymov o poskytování informací dle ustanovení § 18 

      zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014

  6) Rozpočtové opatření č. 3 a 4/2015

  7) Smlouva o výpůjčce

  8) Dohody o členství v jednotce SDH obce Nový Jáchymov

  9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nový Jáchymov za rok 2014

10) Účetní závěrka obce Nový Jáchymov za rok 2014 a závěrečný účet obce Nový Jáchymov za

      rok 2014

11) Účetní závěrka ZŠ Nový Jáchymov za rok 2014

12) Zpráva finančního výboru o kontrole hospodaření obce Nový Jáchymov a ZŠ Nový Jáchymov

      za 1. čtvrtletí 2015

13) Pojistná smlouva na pojištění majetku obce Nový Jáchymov

14) Diskuse

15) Rekapitulace usnesení a závěr

 

 

 

Občanské sdružení POHODA ve spolupráci s TJ Čechie a SDH Nový Jáchymov pořádá Dětský den v soboru 6.  června od 14:00 hodin

na fotbalovém hřišti TJ Čechie. Čeká na Vás odpoledne plné soutěží, zábavy a odměn. Občerstvení je zajištěno, vstupné je dobrovolné.


2. 6. 2015

Stránka