Navigace

Obsah

Stránka

Rozhlasové zprávy 10.2.2016


Kulturní výbor obce Nový Jáchymov zve všechny občany na muzikálové představení do divadla Hybernia  -  Přízrak Londýna, které se koná v soboru 5. března 2016. Odjezd autobusu je ve 12:15 hodin od Restaurace Pod Kaštanem, cena vstupenky je 350,-- Kč, které jsou v prodeji na obecním úřadě.


10. 2. 2016

Rozhlasové zprávy 20.1.2016


SDH Nový Jáchymov pořádá v pátek 22. ledna 2016 od 20:00 hodin tradiční hasičský ples. V sobotu 23. ledna 2016 od 14:00 hodin pořádá dětský maškarní karneval. Obě tyto akce se konají v restauraci Pod Kaštanem, na které  SDH srdečně zve všechny občany.


20. 1. 2016

Rozhlasové zprávy 13.1.2016


Obecní úřad oznamuje, ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 18:00 hodin se koná veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Jáchymov s tímto programem:

 1) Kontrola usnesení z veřejného zasedání č. 8/2015

  2) Revokace usnesení č. 8/2015

  3) Podání žádosti o dotaci na akci „Vyústění dešťové kanalizace“ z Programu 2016 pro 

      poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního 

      prostředí a zemědělství

  4) Podání žádosti o dotaci na akci „Novostavba MŠ a školní kuchyně Nový Jáchymov 157“ 

      z Programu  2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

      Fondu rozvoje obcí a měst

  5) Podání žádosti o dotaci na akci „Úroky z úvěru na kanalizaci“ z Programu  2016 pro 

      poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a 

      měst

  6) Podání žádosti o dotaci na akci „Repas požárního vozidla T 148 CAS 32, včetně výměny 

      vodního tanku“ z Programu  2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

      Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 2016

  7) Smlouva vlastníků provozně souvisejících vodovodů

  8) Diskuse  

  9) Rekapitulace usnesení a závěr

 


13. 1. 2016

Rozhlasové zprávy 15.12.2015


Obecní úřad oznamuje, ve středu 16.12.2015 bude uzavřena Tyršova ulice z důvodu asfaltování.


15. 12. 2015

Rozhlasové zprávy 9.12.2015


Obecní úřad oznamuje, ve čtvrtek 10. prosince od 8 hodin bude z důvodu asfaltování zcela neprůjezdná  křižovatka u obecního úřadu. Autobusy Nový Jáchymov, Beroun, Branov a Kublov budou obsluhovat autobusovou zastávku na sídlišti. V pátek 11.prosince budou všechny autobusy jezdit dle platných jízdních řád.

 

Dále obecní úřad oznamuje, že ve čtvrtek 10. prosince od 18 hodin  v penzionu Diana se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce s tímto programem:

  1) Kontrola usnesení z veřejného zasedání č. 7/2015

  2) Zpráva o činnosti zastupitelstva

  3) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 454 0000

  4) Směrnice č. 2/2015  na veřejné zakázky

  5) Rozpočet na rok 2016

  6) Příkazní smlouva  na Projekt „ Novostavba MŠ a školní kuchyně Nový Jáchymov“

  7) Souhlas s podáním žádosti o dotaci na MŠ

  8) Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při realizaci přeložky plynového zařízení

  9) Zpráva o činnosti finančního, kontrolního a kulturního výboru za rok 2015

10) Rozpočtové opatření č.  12/2015 a 13/2015

11) Souhlas s podáním žádosti o pořízení územní studie pro plochu BV3

12) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na projekt Prostřední rybník – Nový Jáchymov – oprava

      bezpečnostního přelivu

13) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 101931537

14) Mandátní smlouva na výkon funkce odpovědného zástupce na provozování vodovodu pro

      veřejnou potřebu

15) Diskuse 

16) Rekapitulace usnesení a závěr

 


9. 12. 2015

Rozhlasové zprávy 8.12.2015


Obecní úřad oznamuje, že ve středu 9. prosince se začne asfaltovat ulice Kodetova od  Karlova směrem k obecnímu úřadu.

Z tohoto důvodu bude ulice od 8.00 hod. zcela uzavřena.

Autobus Branov – Beroun v 7 hod. pojede dle jízdního řádu.

Ostatní  již po objízdné trase.

 

Autobusy Nový Jáchymov  - Beroun budou v dopoledních hodinách jezdit dle jízdního řádu, v odpoledních hodinách bude začínat a končit na zastávce Na Sídlišti.


8. 12. 2015

Rozhlasové zprávy 7.12.2015


Obecní úřad oznamuje, že zítra 8. prosince se začne asfaltovat ulice Kunova směrem od Berouna k obecnímu úřadu. Z tohoto důvodu bude ulice zcela uzavřena. Autobus Branov  - Beroun bude obsluhovat pouze zastávka u obecního úřadu.

Autobusy Nový Jáchymov – Beroun budou v době od 9. do 13. hodin začínat a končit na Krušné Hoře. Po zbytek dne budou začínat a končit na zastávce Na Sídlišti.


7. 12. 2015

Rozhlasové zprávy 4.12.2015


Obecní úřad oznamuje, že v nočních hodinách z pátku na sobotu od 2:00 hodin  bude v naší obci probíhat turistický pochod Pražská Šlápota, který potrvá i celé sobotní dopoledne. 

 

 

Spolek POHODA pořádá Mikulášskou nadílku v neděli 6. prosince od 14:00 hodin v restauraci Pod Kaštanem. Na programu je divadlo Buřt se svým představením Pohádkomat a po jeho skončení následuje taneční rej.


4. 12. 2015

Rozhlasové zprávy 2.12.2015


Obecní úřad oznamuje, že od čtvrtka 3.prosince do pondělí 7. prosince se ruší uzavírky hlavních komunikací v obci. Autobusová doprava bude jezdit dle platných jízdních řádů . Omezení znovu začne platit od úterý 8.prosince, kdy se začnou hlavní komunikace asfaltovat.


2. 12. 2015

Rozhlasové zprávy 27.11.2015


Kulturní výbor obce Nový Jáchymov zve všechny občany na rozsvícení vánočního stromečku, které se koná v neděli 29.listopadu od 16 hodin v parku u Diany. Přijd´te si s námi zazpívat vánoční koledy a poslat přání Ježíškovi.


27. 11. 2015

Stránka