Navigace

Obsah

Stránka

Rozhlasové zprávy 12.03.2018


Obecní úřad Nový Jáchymov informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nový Jáchymov.

Místo konání: Obec Nový Jáchymov – restaurace Hotelu Diana Nový Jáchymov , Tyršova č.p. 19

Doba konání: 14.3.2018 od 18:00

 

 

Navržený program:

  1) Kontrola usnesení z veřejného zasedání č. 3/2018

  2) Zpráva zastupitelstva

  3) Projednání textace výzvy, zadávací dokumentace a smlouvy o dílo na akci „Oprava střechy hasičské zbrojnice Nový Jáchymov“

  4) Příkazní smlouva – zpracování žádosti o dotaci na Krajský úřad Středočeského kraje na vyústění dešťové kanalizace

  5) Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy

  6) Různé

  7) Diskuse

  8) Rekapitulace usnesení a závěr


12. 3. 2018

Rozhlasové zprávy 01.03.2018


Spolek POHODA zve všechny občany na 18. ročník „Člověče, nezlob se!“, který se koná v neděli, 4. března 2018, v hotelu Diana Nový Jáchymov. Prezentace účastníků je od 13:30 hodin. Sebou si vezměte figurky, hrací kostku a dobrou náladu.

 

Dále Spolek POHODA pořádá rovněž v neděli, 4. března 2018 od 18:00 hodin v hotelu Diana valnou hromadu. Všichni jste srdečně zváni.


1. 3. 2018

Rozhlasové zprávy 23.02.2018


Obecní úřad oznamuje, v pondělí, 26.února 2018 od 18:00 hodin v restauraci hotelu  Diana, se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Nový Jáchymov. Na programu je kontrola usnesení, smlouva o poskytnutí služeb na likvidaci olejů a tuků z domácností, rozhodnutí o výběru dodavatele a smlouva o dílo na akci  restaurování centrálního kříže na lesním hřbitově.


23. 2. 2018

Rozhlasové zprávy 14.02.2018


Obecní úřad oznamuje, že v posledních dnech došlo v naší obci k vykradení nemovitosti. Z tohoto důvodu si zajistěte své domy proti vniknutí cizích osob a každý pohyb podezřelých osob hlaste na Polici ČR.

Obecní úřad oznamuje, dnes ve středu 14. února 2018 od 18:00 hodin v restauraci hotelu Diana se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce. Na programu je kontrola usnesení, plán činnosti kulturního výboru na rok 2018, smlouva o dílo na výkon autorského dozoru a mandátní smlouva na výkon technického dozoru na hydrogeologický průzkumný vrt, výroční zpráva obecního úřadu o poskytování informací za rok 2017, schválení kontokorentního úvěru k běžnému účtu obce a vstup obce Nový Jáchymov do Sdružení místních samospráv ČR.


14. 2. 2018

Rozhlasové zprávy 02.02.2018


SDH Nový Jáchymov Vás srdečně zve na tradiční hasičský ples, který se koná dnes 2. února 2018 v restauraci Pod Kaštanem od 20:00 hodin.

 

V sobotu 3. února 2018 od 15:00 hodin pak SDH Nový Jáchymov pořádá v restauraci Pod Kaštanem dětský karneval.

 

Kulturní výbor obce Nový Jáchymov pořádá v neděli 11. února 2018 zájezd na muzikálové představení FUNNY GIRL. Cena vstupenky i dopravou činí 450,-- Kč, odjezd autobusu je ve 12:30 hodin od restaurace Pod Kaštanem. Vstupenky lze zakoupit v úředních hodinách na OÚ Nový Jáchymov.


2. 2. 2018

Rozhlasové zprávy 02.01.2018


Obecní úřad oznamuje, vzhledem k nepříznivému počasí nebyl dne 28.12.2017 uskutečněn svoz odpadu ve všech ulicích. V naší obci bude svoz odpadu tento týden uskutečněn výjimečně v pátek 5. 1. 2018. Ten kdo má více odpadu, dejte jej do pytle a nechte u popelnice.

Děkujeme za pochopení


2. 1. 2018

Rozhlasové zprávy 18.12.2017


Základní škola v Novém Jáchymově vás srdečně zve na VÁNOČNÍ BESÍDKU, která se koná ve čtvrtek 21.12.2017 v restauraci Pod Kaštanem od 17 hodin.


18. 12. 2017

Rozhlasové zprávy 06.12.2017


Obecní úřad oznamuje, dnes 6.12.2017 od 18:00 hodin v restauraci hotelu Diana se koná veřejné zasedání Zastupitelstva obce. Na programu jednání jsou rozpočty obce a základní školy na rok 2018, cena vodného a stočného od 1.1.2018, cena za svoz komunálního odpadu od 1.1.2018, zprávy o činnosti kontrolního , finančního a kulturního výboru za rok 2017, odměny členů zastupitelstva obce od 1.1.2018, pasport místních komunikací a další.


6. 12. 2017

Rozhlasové zprávy 30.11.2017


Kulturní výbor obce Nový Jáchymov zve všechny občany na rozsvícení vánočního stromu, které se koná v neděli 3.12.2017 od 16:00 hodin v parku u Diany.

Kulturní výbor obce Nový Jáchymov připomíná, že se koná sbírka použitého ošacení. Věci je možné odevzdat v přízemí budovy Obecního úřadu ještě v pondělí 4.12.2017 v době od 8:00 do 17:00 hodin.

Obecní úřad oznamuje, ve středu 6.12.2017 od 18:00 hodin v restauraci Hotelu Diana se koná veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Jáchymov.


30. 11. 2017

Rozhlasové zprávy 24.11.2017


Kulturní výbor obce Nový Jáchymov vyhlašuje sbírku použitého ošacení. Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic odevzdávejte v přízemí budovy Obecního úřadu Nový Jáchymov ve dnech 27.11.2017, 29.11.2017 a 4.12.2017 v době od 8:00 do 17.00 hodin.


24. 11. 2017

Stránka