Navigace

Obsah

Stránka

Doporučení občanům - Omezení vstupu do lesa


Po nedělním zasažení našeho regionu orkánem Herwart (svou silou se přiblížil orkánu Kyrill před deseti lety) nám v křivoklátských lesích zůstalo velké množství popadané hmoty. Nejedná se vesměs o velké kalamitní holiny, ale všudypřítomné jednotlivé stromy, převážně zlomené či navrácené a zavěšené do okolních stromů. Takto poškozené stromy mohou kdykoliv spadnout na zem, a to i za naprostého bezvětří – s tímto mám, za dlouhou dobu svého působení v lese, řadu osobních zkušeností.
V těchto dnech lesníci intenzivně zjišťují množství poškozených stromů a postupně zajišťují zprůjezdnění lesních cest a celkové zpracování polomů. V rámci lesnického parku se první odhady pohybují v rámci tisíců kubíků poškozeného dřeva.
 
Správci a vlastníci lesů tedy doporučují občanům přilehlých obcí, aby omezili vstup do lesa a v rámci vlastní bezpečnosti nechodili k poškozeným stromům. Velký zřetel je nutné věnovat dětem, které mnohdy spatřují v těchto stromech možnosti k různým hrám a prolézačkám bez vědomí velkého nebezpečí.

 
Miroslav Pecha
specialista pro Lesnický park Křivoklátsko
ředitel Lesnického parku Křivoklátsko, o.p.s.


1. 11. 2017

ČEZ Distribuce - Zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny


ČEZ Distribuce oznamuje, že ve čtvrtek 26. října  NEDOJDE k plánovanému přerušení dodávky elektřiny v naší obci.

O náhradním termínu vás budeme informovat.


23. 10. 2017

Informace o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny.


cid:image001.png@01D10B2E.710B1D50

INFORMACE O ZRUŠENÍ PLÁNOVANÉHO PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

 

 

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě, které se mělo konat dne:

 

 

26. 10. 2017

 

 

07:00

 

18:00

 

O náhradním termínu Vás budeme informovat v dostatečném předstihu.

 

Za případné komplikace způsobené zrušením plánovaného přerušení dodávky elektřiny se Vám omlouváme.

 

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

 

 

 

S pozdravem

 

cid:image001.png@01D10B2E.710B1D50

ČEZ Distribuce, a.s.

Teplická 874/8, 405 49 Děčín

kontaktní linka: 800 850 860

e-mail: odstavky.stred@cezdistribuce.cz

www.cezdistribuce.cz

 


23. 10. 2017

Pozvánka na slavnostní ukončení 2. etapy Novostavby MŠ9. 10. 2017

Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje


Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mohou obyvatelé Středočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Podpořena tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Dotace se pak nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že slouží k primárnímu vytápění objektu. Finanční podpora může dosáhnout výše 75 000 Kč až 120 000 Kč, a to podle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.
 
Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU (ekodesign) pro nové zdroje. K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen přiložit k žádosti doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojeného do komína a otopnou soustavu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze jej u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný doklad prokazující třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.
 
Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na území Středočeského kraje, a to pouze ve vybraných objektech, kterými jsou rodinné domy, objekty k bydlení a zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými jednotkami podle listu vlastnictví z Katastru nemovitostí. Dotace se naopak nevztahuje na rekreační objekty. Zásadní novinkou je také to, že žádost o podporu se nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo do vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další informace se můžete dozvědět na webových stránkách Středočeského kraje.

Přílohy:


21. 9. 2017

Klubíčko v České televizi


Přílohy:


19. 9. 2017

Firma Dráb - Prodej slepiček


18. 9. 2017

Veletrh práce a vzdělávání 2017


Přílohy:


13. 9. 2017

Oznámení o pořádání cyklistického závodu a mapu závodu


Přílohy:


13. 9. 2017

Povodí Vltavy - Informační zpráva č. 9


Přílohy:

 


18. 8. 2017

Stránka