Navigace

Obsah

Stránka

Svoz nebezpečného odpadu


Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v obci Nový Jáchymov v sobotu 10.03.2018 od 9:00 do 10:00 hod. na návsi.

Co je považováno za nebezpečný odpad? Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné, mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. 
Do nebezpečného odpadu patří: olejové filtry, akumulátory a baterie, tuky, maziva, obaly obsahujících zbytky nebezpečných látek, léky, barvy, laky, ředidla, kyseliny, zásady, rozpouštědla, pesticidy, chemikálie aj.

Pneumatiky nevybíráme.


7. 3. 2018

Porucha svozového vozidla


Z důvodu poruchy svozového vozidla se svoz směsného komunálního odpadu v naší obci uskuteční zítra tj. 2.března 2018. Děkujeme za pochopení.


1. 3. 2018

Změna ordinačních hodin - praktický lékař Hudlice


Ordinační hodiny - praktický lékař

MUDr. Michal Bureš, MUDr. Aneta Málková
267 03 Hudlice, Jungmannova 64

 

Pondělí 
a
Čtvrtek
  7.30 -   8.00 sestra odběry
    8.00 -   9.00 objednaní pacienti, diabetici
    9.00 - 10.00 akutní případy, neobjednaní
  10.00 - 11.30 objednaní pacienti
  12.00 - 13.30 objednaní pacienti
  13.30 - 14.00 telefonické konzultace
Úterý  Hudlice zavřeno, ordinace na Poliklinice Zdraví Králův Dvůr, Průmyslová 614, ordinace MUDr. Roman Kotrlý (třetí patro), Tel. 606096741    
Středa  13.00 - 18.00 objednaní pacienti
Pátek 7.30 - 8.00 sestra odběry
9.00 - 10.00 objednaní pacienti
MUDr. Michal Bureš s.r.o.   IČO 24179264
    tel. 311 697 333

 


23. 2. 2018

Rozhlasové zprávy 10.02.2018


TJ Čechie Nový Jáchymov pořádá dnes od 2O.OO hod. na sále restaurace Pod Kaštanem tradiční KARNEVAL SPORTOVCŮ, tentokrát pojatý tematicky, jako NÁMOŘNICKÝ BÁL. Přijďte se pobavit v masce či bez masky. Vstupné je 8O Kč. Hrát bude skupina Separace. Připravena je bohatá soutěž o ceny.


10. 2. 2018

SFF - Rozvoz denního tisku


 

Přílohy:


7. 2. 2018

SVS ČR - Dovoz ptáků v zájmovém chovu ze třetích zemí


Přílohy:


6. 2. 2018

Nabídka práce - učitel I.stupně lesní studijní skupiny Studánka, Trubská


Přílohy:


30. 1. 2018

MZe - Opatření obecné povahy Č.j.: 2187/2018 - MZE - 17212


Přílohy:


23. 1. 2018

Rozhlasové zprávy 22.01.2018


Svoz komunálního odpadu

Náhradní termín pro svoz komunálního odpadu proběhne v úterý 23.1. v dopoledních hodinách.

 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Jáchymov se bude konat v úterý 23.1. 2018 od 18:00 v restauraci Hotelu Diana.

Navržený program:

1) Kontrola usnesení z veřejného zasedání č. 6/2017

2) Dohoda o ukončení smlouvy o spolupráci při poskytování spisové služby

3) Rozhodnutí o výběru dodavatele – veřejná zakázka malého rozsahu „Hydrogeologický

průzkumný vrt HV NJ – 3 na p. č. 145/139 v k. ú. Nový Jáchymov“

4) Smlouva o dílo na „Hydrogeologický průzkumný vrt HV NJ – 3 na p. č. 145/139 v k. ú. Nový

Jáchymov“

5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2017

6) Plán činnosti kontrolního, finančního a kulturního výboru na rok 2018

7) Příkazní smlouva na akci „Oprava místních komunikací v obci Nový Jáchymov“

8) Příkazní smlouva na akci „Oprava střechy hasičské zbrojnice Nový Jáchymov“

9) Příkazní smlouva na akci „Nový Jáchymov – vyústění dešťové kanalizace“

10) Různé

11) Diskuse

12) Rekapitulace usnesení a závěr


22. 1. 2018

Aktuální vydání zpravodaje Náš REGION BEROUNSKO


Zpravodaj Náš REGION BEROUNSKO

Aktuálního vydání Náš REGION BEROUNSKO - http://nasregion.cz/archiv-novin/berounsko-01-2018


21. 1. 2018

Stránka