Navigace

Obsah

Stránka

Provoz na sběrném dvoře


 

PROVOZ  NA  SBĚRNÉM  DVOŘE   V DUBNU

 

STŘEDA     16 - 17  HODIN

 

SOBOTA     10 – 11 HODIN 

 


2. 4. 2013

Národní park Křivoklátsko


Vážení kolegové,

   tento materiál byl dnes odeslán z KÚ Stč. kraje obcím, do jejichž katastrů zasahuje návrh NP Křivoklátsko. Pokud chceme zachovat stávající stav, je třeba, aby z co největšího počtu obcí odešlo negativní stanovisko. Pokud máte kontakty na občany dotyčných obcí (myslivci, samovýrobci, kamarádi, známí apod.) je třeba je upozornit na to, že obec má v těchto několika málo dnech udělat toto vážné rozhodnutí a že je to jedna z posledních možností, jak mohou jako občané ovlivnit budoucnost Křivoklátska.

Přikládám ještě rozhovor, který se mnou v pondělí dělal Rakovnický deník a který vyjde v pátečním výtisku.

 

S pozdravem „Lesu zdar!“

 

Ing. Miroslav Pecha

ZP ČLS Křivoklát

 

 

zde ke stažení

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odpůrci Národního parku Křivoklátsko požádají o pomoc prezidenta ZemanaRakovnický deník | 28.3.2013 | Rubrika: Rakovnicko | Strana: 3 | Autor: JANA ELZNICOVÁ | Téma: Lesy ČR


Křivoklátsko – Uplynuly dva měsíce od veřejného slyšení k petici proti vzniku Národního parku Křivoklátsko v petičním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a již máme „na stole“ prohlášení ministra životního prostředí Tomáše Chalupy k záměru vyhlásit na Křivoklátě národní park. Máme na mysli vystoupení pana ministra při setkání starostů regionu 11. března na hradě Křivoklátě. Chyběl zde ale například starosta Městyse Křivoklát Milan Naď .
Předseda petičního výboru Karel Breník uvedl: „Dle našich informací nebyl přizván. Křivoklátský starosta tak jako většina křivoklátských občanů nesouhlasí se zřízením Národního parku Křivoklátsko. Zajímavé je, že vždy, když se jedná o dotacích na financování důležitých projektů, jako je například tento, přizván nebyl, což bylo s ohledem na projednávaná témata škoda, zejména když se jedná o výstavbě vodovodu a kanalizace v obcích Křivoklátska. Jakoby náhodou je nastolena jakási loajalita starostů k záměru potřebnosti národního parku na Křivoklátsku. Ti pak mají na vybranou…“
Ministr Tomáš Chalupa na tomto setkání prohlásil, že ministerstvo životního prostředí má připraveno padesát milionů korun, které budou potřeba k vyhlášení Národního parku Křivoklátsko.
Posledním krokem k tomu, aby návrh mohl být předložen vládě k projednání a poté projít legislativním procesem, je meziresortní připomínkové řízení, a to by podle jeho slov mělo být v řádu několika měsíců.

Rozhodnutí neplní

„Petiční výbor poslanecké sněmovny přijal 22. ledna tohoto roku usnesení číslo jednací 31/P/2012 ve znění požadující ministerstvo životního prostředí o zvážení, zda zákon o vzniku Národního parku Křivoklátsko je nezbytný. Chtěl bych však připomenout jednu skutečnost, pan ministr Tomáš Chalupa byl měl především plnit uložená rozhodnutí svých předchůdců,“ zdůraznil Karel Breník a připomněl, že Ministerstvo životního prostředí předložilo v listopadu 2009 vládě k schválení materiál „Aktualizace programu státní ochrany přírody a krajiny“, který mimo jiné obsahoval vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a Jeseníky. Vláda na svém zasedání 30. listopadu 2009 předložený materiál schválila, ale znění příslušného odstavce změnila na : vyhodnocení současné účinnosti ochrany území CHKO Křivoklátsko a prověřit možnost vyhlášení Národního parku Křivoklátsko s termínem plnění: rok 2014. Ministerstvo životní prostředí toto usnesení nerespektovalo a místo prověřování účinnosti ochrany území zahájilo proces vyhlašování Národního parku Křivoklátsko,“ zdůraznil Karel Breník s tím, že by ministr Tomáš Chalupa měl veřejnosti odůvodnit, proč je takový spěch.
Připomínáme dále, že ministr zemědělství Petr Bendl při své návštěvě Křivoklátska na tiskové konferenci 11. února prohlásil, že je zděšen stavem lesů na Křivoklátsku.

Ministr Bendl by se měl lesníků zastat

„Když sledujete pozorněji výroky pana ministra Bendla, musíte nabýt dojmu, že mu jde o vyhlášení národního parku více, než jeho kolegovi ministru Chalupovi. Přitom by to mělo být naopak,“ konstatoval Karel Breník s tím, že Lesy ČR s.p., které obhospodařují území navrhovaného národního parku, patří pod rezort zemědělství, který řídí právě ministr Bendl a měl by vědět, že všechno není tak, jak mu to servíruje vedení Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. „Kdyby na věc hleděl objektivně, musel by se křivoklátských lesníků zastat a ne jim okopávat kotníky. Vedoucí pracovníci lesní správy nemají možnost bránit se mediálním útokům účelově vedeným proti nim tak, aby náhodou nepominul důvod ke zřízení národního parku. To je od pana ministra Bendla přístup neprofesionální i nemorální,“ míní Karel Breník.

Referendum

Nabízí se tedy zákonitě otázka, jaký postup by měl následovat, aby se situace v regionu zklidnila.
Karel Breník je toho názoru, že by především ministerstvo životního prostředí mělo vyhodnotit současnou účinnost ochrany území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko tak, jak mu to ukládá vládní usnesení z 30. listopadu 2009. „Aby se zjistilo, zda občané chtějí zřízení národního parku, tak, jak to tvrdí jeho zastánci, je demokratické vypsat v jednotlivých obcích, které mají své katastry v navrhovaném území národního parku, referendum. Ostatně to se již stalo například v městysu Křivoklát i obci Běleč, kde se občasné většinově vyjádřili proti tomuto záměru. Názory občanů se velmi liší od názoru vedení zastupitelstev, a na to je potřeba ukázat. V současné době připravujeme otevřený dopis panu prezidentovi Miloši Zemanovi, ve kterém chceme upozornit pana prezidenta na způsob vedení kampaně pro zřízení národního parku i na zbytečnost tohoto záměru. Ostatně pan prezident zná celou problematiku a sám petici proti zřízení národního parku podepsal. Ve svém inauguračním projevu řekl, že bude předkládané zákony vetovat výjimečně a že bude dávat přednost svojí přítomností ve vládě, sněmovně i senátu, aby se špatné zákony vůbec neprojednávaly, natož schvalovaly,“ připomněl Karel Breník

 

 


28. 3. 2013

Zápis do MŠ v Kublově


 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV, OKRES BEROUN

/Školský zákon č.561/2004 Sb., zákon č.472/2011 Sb., Vyhláška MŠMT č.14/2005 Sb., zákon č.500/2004 Sb./

Vydávání přihlášek k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2013

do Mateřské školy Kublov, okres Beroun zřízené obcí Kublov se bude konat dne

22.3.2013 od 16.00 hod

v budově Mateřské školy Kublov, okres Beroun.

 

VÍCE INFORMACÍ ZDE:
zde ke stažení


19. 3. 2013

Ordinace v Hudlicích


 

 

Ordinace  MUDr. Bureše v Hudlicích oznamuje,

že v týdnu od od 4. do 8. února 2013 

se neordinuje z důvodu čerpání dovolené.

  

Akutní případy ošetří:

 

4.února              ambulance MUDr. Bureše na Medicentru

5. a 8. února      ordinace MUDr. Šťastné v Králově Dvoře

6. a 7. února      ordinace MUDr. Sudíka na Medicentru

 


31. 1. 2013

Oznámení PL


Ordinace praktického lékaře v Hudlicích bude v pondělí 29.10.2012 uzavřena.

V akutních případech se obraťte na  Mudr. Bureše v Medicentru v Berouně.


26. 10. 2012

Ceník služeb OÚ Nový Jáchymov


12. 9. 2012

Zpráva z besedy s panem inženýrem Jiřím Menclem


  • celý text a fotoreport si můžete shlédnout zde

2. 7. 2012

Stránka