Navigace

Obsah

Stránka

Vyhlášení 3. povodňového stupně na Habrovém potoce


Vyhlášení 3.povodňového stupně na Habrovém potoce.

Ve 22:30 byl  dosažen 3. povodňový stupeň na Habrovém potoce a zjištěna nedostačující retence Monstranského rybníku. Zásahová jednotka zahájila odpouštění. Starostové obcí Otročiněves a Nižbor  byli o vzniklé situaci informováni. Je zajištěn nepřetržitý monitoring Zásahovou jednotkou SDH Nový Jáchymov, průběžně se čistí naplaveniny na splavech rybníků a u lávek a mostků. Je vyhlášen zákaz vstupu k Habrovému potoku a k oběma rybníkům z důvodu ohrožení života.
 
Iva Kinclová - starostka

1. 6. 2013

Vyhlášení 2. povodňového stupně na Habrovém potoceVyhlášení 2. povodňového stupně na Habrovém potoce

Vzhledem k nepříznivému deštivému  počasí se od  dnešní  16. hodiny situace v obci,  na Habrovém potoce,  Prostředním a Monstranském rybníku rapidně zhoršila. V 17:30 hod. byl dosažený stav 2.povodňového stupně na hlásném profilu Habrového potoka a Monstranský rybník dosáhla hladina kritického bodu. Prostřední rybník zatím kritického bodu nedosáhl, ale utrhla se polovina opěrné zdi splavu z rybníka. Zbylá část byla provizorně zapažena Zásahovou jednotkou SDH a členy MO ČRS Nový Jáchymov.
V obci byla též v 17:30 uzavřena jedna ulice (poslední směrem na Karlov), od čp. 102 po čp. 100, kde došlo k zaplavení komunikace blátem.
Na pozemku dětského parku se chrlí ze země voda, pravděpodobně ucpaná zatrubněná rokel. Zásahová jednotkla zabezpečila prostor výstražnou páskou. Prosíme občany, aby nevstupovali do povodí Habrového potoka ani k rybníkům a do vyznačených prostorů (dětský park) vzhledem k velmi podmáčeným pozemkům. Hrozí nebezpečí úrazu. Situace v obci bude nadále monitorována po celou noc členy Zádsahové jednotky SDH NOvý Jáchymov.
Povodňová komise ORP Beroun vyhlásila v 16:00 hodin 2. povodňový stav pro všechny obce okresu Beroun.
Iva Kinclová - starostka
 

1. 6. 2013

Obnovení dodávky pitné vody


Společnost SAVEA oznamuje, že dodávka pitné vody byla obnovena dnes v 15:30 hodin.


14. 5. 2013

Přerušení dodávky pitné vody


Vzhledem k havárii na čerpací stanici pitné vody, jsme nuceni okamžitě přerušit dodávku pitné vody do Vaší obce. Na odstranění poruchy intenzivně pracujeme. Dodávka pitné vody bude obnovena ihned po odstranění poruchy.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

 

Kateřina Landová

Savea spol. s r.o.


14. 5. 2013

Svoz komunálního odpadu od května 2013


 Svoz komunálního odpadu bude od května 2013 prováděn 1x za 14 dnů.

 TS odpad odvezou každý lichý týden (poprvé ve čtvrtek 9.5.)

 

 


24. 4. 2013

Napouštění a dopouštění bazénů.


 

Žádáme majitele bazénů, aby nám před napouštěním nebo dopouštěním bazénů nahlásili, kdy budou  vodu napouštět a v jakém množství. Děkujeme.


17. 4. 2013

Očkování psů


 

 V pátek 26.4. od 18:00 hodin na návsi  proběhne očkování psů.


17. 4. 2013

Sběr železného šrotu


Sbor dobrovolných hasičů  Nový Jáchymov

organizuje

v sobotu 20.4.2013

Sběr železného šrotu

Železný šrot připravte před své nemovitosti.

Svážet se bude od 9 hodin.

Sbírají  se i  AKU baterie z automobilů.

Nesváží se lednice a mrazáky!


12. 4. 2013

Provoz na sběrném dvoře


 

PROVOZ  NA  SBĚRNÉM  DVOŘE   V DUBNU

 

STŘEDA     16 - 17  HODIN

 

SOBOTA     10 – 11 HODIN 

 


2. 4. 2013

Národní park Křivoklátsko


Vážení kolegové,

   tento materiál byl dnes odeslán z KÚ Stč. kraje obcím, do jejichž katastrů zasahuje návrh NP Křivoklátsko. Pokud chceme zachovat stávající stav, je třeba, aby z co největšího počtu obcí odešlo negativní stanovisko. Pokud máte kontakty na občany dotyčných obcí (myslivci, samovýrobci, kamarádi, známí apod.) je třeba je upozornit na to, že obec má v těchto několika málo dnech udělat toto vážné rozhodnutí a že je to jedna z posledních možností, jak mohou jako občané ovlivnit budoucnost Křivoklátska.

Přikládám ještě rozhovor, který se mnou v pondělí dělal Rakovnický deník a který vyjde v pátečním výtisku.

 

S pozdravem „Lesu zdar!“

 

Ing. Miroslav Pecha

ZP ČLS Křivoklát

 

 

zde ke stažení

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odpůrci Národního parku Křivoklátsko požádají o pomoc prezidenta ZemanaRakovnický deník | 28.3.2013 | Rubrika: Rakovnicko | Strana: 3 | Autor: JANA ELZNICOVÁ | Téma: Lesy ČR


Křivoklátsko – Uplynuly dva měsíce od veřejného slyšení k petici proti vzniku Národního parku Křivoklátsko v petičním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a již máme „na stole“ prohlášení ministra životního prostředí Tomáše Chalupy k záměru vyhlásit na Křivoklátě národní park. Máme na mysli vystoupení pana ministra při setkání starostů regionu 11. března na hradě Křivoklátě. Chyběl zde ale například starosta Městyse Křivoklát Milan Naď .
Předseda petičního výboru Karel Breník uvedl: „Dle našich informací nebyl přizván. Křivoklátský starosta tak jako většina křivoklátských občanů nesouhlasí se zřízením Národního parku Křivoklátsko. Zajímavé je, že vždy, když se jedná o dotacích na financování důležitých projektů, jako je například tento, přizván nebyl, což bylo s ohledem na projednávaná témata škoda, zejména když se jedná o výstavbě vodovodu a kanalizace v obcích Křivoklátska. Jakoby náhodou je nastolena jakási loajalita starostů k záměru potřebnosti národního parku na Křivoklátsku. Ti pak mají na vybranou…“
Ministr Tomáš Chalupa na tomto setkání prohlásil, že ministerstvo životního prostředí má připraveno padesát milionů korun, které budou potřeba k vyhlášení Národního parku Křivoklátsko.
Posledním krokem k tomu, aby návrh mohl být předložen vládě k projednání a poté projít legislativním procesem, je meziresortní připomínkové řízení, a to by podle jeho slov mělo být v řádu několika měsíců.

Rozhodnutí neplní

„Petiční výbor poslanecké sněmovny přijal 22. ledna tohoto roku usnesení číslo jednací 31/P/2012 ve znění požadující ministerstvo životního prostředí o zvážení, zda zákon o vzniku Národního parku Křivoklátsko je nezbytný. Chtěl bych však připomenout jednu skutečnost, pan ministr Tomáš Chalupa byl měl především plnit uložená rozhodnutí svých předchůdců,“ zdůraznil Karel Breník a připomněl, že Ministerstvo životního prostředí předložilo v listopadu 2009 vládě k schválení materiál „Aktualizace programu státní ochrany přírody a krajiny“, který mimo jiné obsahoval vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a Jeseníky. Vláda na svém zasedání 30. listopadu 2009 předložený materiál schválila, ale znění příslušného odstavce změnila na : vyhodnocení současné účinnosti ochrany území CHKO Křivoklátsko a prověřit možnost vyhlášení Národního parku Křivoklátsko s termínem plnění: rok 2014. Ministerstvo životní prostředí toto usnesení nerespektovalo a místo prověřování účinnosti ochrany území zahájilo proces vyhlašování Národního parku Křivoklátsko,“ zdůraznil Karel Breník s tím, že by ministr Tomáš Chalupa měl veřejnosti odůvodnit, proč je takový spěch.
Připomínáme dále, že ministr zemědělství Petr Bendl při své návštěvě Křivoklátska na tiskové konferenci 11. února prohlásil, že je zděšen stavem lesů na Křivoklátsku.

Ministr Bendl by se měl lesníků zastat

„Když sledujete pozorněji výroky pana ministra Bendla, musíte nabýt dojmu, že mu jde o vyhlášení národního parku více, než jeho kolegovi ministru Chalupovi. Přitom by to mělo být naopak,“ konstatoval Karel Breník s tím, že Lesy ČR s.p., které obhospodařují území navrhovaného národního parku, patří pod rezort zemědělství, který řídí právě ministr Bendl a měl by vědět, že všechno není tak, jak mu to servíruje vedení Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. „Kdyby na věc hleděl objektivně, musel by se křivoklátských lesníků zastat a ne jim okopávat kotníky. Vedoucí pracovníci lesní správy nemají možnost bránit se mediálním útokům účelově vedeným proti nim tak, aby náhodou nepominul důvod ke zřízení národního parku. To je od pana ministra Bendla přístup neprofesionální i nemorální,“ míní Karel Breník.

Referendum

Nabízí se tedy zákonitě otázka, jaký postup by měl následovat, aby se situace v regionu zklidnila.
Karel Breník je toho názoru, že by především ministerstvo životního prostředí mělo vyhodnotit současnou účinnost ochrany území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko tak, jak mu to ukládá vládní usnesení z 30. listopadu 2009. „Aby se zjistilo, zda občané chtějí zřízení národního parku, tak, jak to tvrdí jeho zastánci, je demokratické vypsat v jednotlivých obcích, které mají své katastry v navrhovaném území národního parku, referendum. Ostatně to se již stalo například v městysu Křivoklát i obci Běleč, kde se občasné většinově vyjádřili proti tomuto záměru. Názory občanů se velmi liší od názoru vedení zastupitelstev, a na to je potřeba ukázat. V současné době připravujeme otevřený dopis panu prezidentovi Miloši Zemanovi, ve kterém chceme upozornit pana prezidenta na způsob vedení kampaně pro zřízení národního parku i na zbytečnost tohoto záměru. Ostatně pan prezident zná celou problematiku a sám petici proti zřízení národního parku podepsal. Ve svém inauguračním projevu řekl, že bude předkládané zákony vetovat výjimečně a že bude dávat přednost svojí přítomností ve vládě, sněmovně i senátu, aby se špatné zákony vůbec neprojednávaly, natož schvalovaly,“ připomněl Karel Breník

 

 


28. 3. 2013

Stránka