Navigace

Obsah

Stránka

Odvolání 2.stupně povodňové aktivityOdvolání 2. stupně povodňové aktivity

Vzhledem k trvání platnosti níže uvedené výstražné informace ČHMÚ a výhledové předpovědi počasí je nutné vytvořit retenci v obou rybnícíh. Z tohoto důvodu na Habrovém potoce stále trvá 1. stupeň povodňové aktivity - bdělost. Povodňová komise průběžně monitoruje stav na obou rybnících a hladině Habrového potoka.

Iva Kinclová - starostka obce

 
 
        VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ
 
Číslo:  PVI_2013/50
 
Vydaná: úterý 04.06.2013 11:23  (09:23 UTC)
 
Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Plzeňský
        Jihočeský
        Královéhradecký
        Ústecký
        od úterý 04.06.2013 11:30  do odvolání
 
Na jev: POVODŇOVÁ POHOTOVOST (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Karlovarský
        od úterý 04.06.2013 11:30  do odvolání
 
Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Jihomoravský:(ZN,)
        od úterý 04.06.2013 11:30  do odvolání
 
Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Olomoucký
        Moravskoslezský:(BR,FM,KA,)
        od úterý 04.06.2013 12:00  do středy 05.06.2013 12:00
 
Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Olomoucký:(JE,)
        Moravskoslezský:(BR,FM,KA,NJ,OP,)
        od úterý 04.06.2013 22:00  do odvolání
 
 
 
S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2013/49
Snižuje stupeň nebezpečí u povodňového ohrožení v Karlovarském a Libereckém
kraji, přidává výstrahu na vydatný déšť v Olomouckém a Moravskoslezském
kraji a následné vzestupy hladin řek s možností dosažení 1.SPA na řekách v
těchto krajích.
 
Tlaková níže nad východní Evropou se bude jen zvolna vyplňovat a i zítra
bude ovlivňovat východ území. Od západu bude na naše území zasahovat
nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu.
 
Dnes (úterý) bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky.  Srážkové
úhrny v Čechách většinou do 5 mm, na Moravě a ve Slezsku do 15 mm. Na
severovýchodě území očekáváme během odpoledne, v noci a zítra (středa)  v
dopoledních hodinách silný déšť se srážkovými úhrny 40-50 mm za 24 hodin,
zejména v horských oblastech Jeseníků a Beskyd. Ojediněle se mohou
vyskytnout i bouřky.
 
Předpokládaný vývoj : V profilu Praha - Chuchle (Vltava) pravděpodobně
proběhla kulminace v 6h ráno. Vltava pod Prahou stále ještě stoupá, v
profilu Mělník, pod soutokem Vltavy s Labem očekáváme kulminaci dnes ve
večerních hodinách při stavu 950 cm (4000m3/s).
 
Další vzestupy očekáváme na dolním Labi od soutoku až po státní hranici.
Kulminaci v Ústí nad Labem očekáváme zítra (5.6.) ve večerních hodinách při
dosažení 1110 až 1150 cm (cca 4320 m3/s).
 
Vzestupy očekáváme také na Bílině a Kamenici, které budou způsobené také
vzdouvajícím se Labem.
 
Hladiny na ostatních českých povodích jsou setrvalé nebo mírně klesají.
Velmi  citlivě budou reagovat na jakékoli srážkové úhrny.
 
Vydatnější srážky, které očekáváme v oblasti Beskyd a Jeseníků mohou vést k
vzestupům k 1. SPA na toku Bělá, Opava a Olše.
 
Doporučujeme sledovat vývoj situace a jeho další prognózu (veřejnoprávní
televize, rozhlas nebo internet ČHMÚ) a dle situace v postižených
oblastech  podnikat nezbytná opatření:
-Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského  záchranného
sboru ČR.
-Varovat sousedy, zejména staré lidi.
-Přestěhovat zvířata, automobily, cennosti a další věci do bezpečí ve
vyšších polohách (do patra apod.).
-Utěsnit otvory okolo oken, dveří, větrací a další otvory.
-Připravit se na náhlé vypnutí elektřiny a plynu. Odpojené elektrické
spotřebiče přesunout na bezpečné místo.
-Maximum protipovodňových opatření provést v denní době. Za tmy a bez
elektrického proudu je vše mnohem komplikovanější.
-Připravit se na možnou evakuaci, vzít s sebou doklady, nezapomenout na
potřeby dětí a domácích zvířat.
-V postižených oblastech pravděpodobné omezení individuální i veřejné
dopravy.
-Vyvarovat se chůze, plavání nebo jízdy přes povodňovou vodu.
-Vyhnout se kontaktu s povodňovou vodou a jejími usazeninami - mohou být
kontaminovány.

4. 6. 2013

Odvolání 3. stupně povodňové aktivity


4. 6. 2013

Obnovení dodávky vody do obce


Společnost Savea oznamuje, že byla obnovena dodávka vody do naší obce.

Upozorňujeme občany, že stále platí zákaz používání této vody na pití, voda je  pouze užitková.

 

 


4. 6. 2013

Mobilní dodávka pitné vody.


Obecní úřad informuje občany, že zajistil do obce mobilní dodávku pitní vody prostřednictvím cisterny VaKu Beroun. Cisterna bude projíždět zhruba od 12:40 po hlavní silnici přes obec a poté zajede ke škole a na sídliště. Průjezd cisterny bude upozorňovat klaksonem.Jinak  má obec  na krizovém štábu v Berouně požadavek na přistavení dvou speciálních kontejnerů na pitnou vodu s přistavením dnes od 15:00 hodin. Společnost SAVEA se snaží k přerušenému výtlačnému potrubí v zatopeném území dostat a zajistit opravu.


4. 6. 2013

Přerušení dodávky vody


Závod Savea oznamuje, že byla přerušena dodávka vody do obce z důvodu poruchy na výtlaku . Přetržení potrubí způsobil vyvrácený strom v laguně rozvodněného Habrového potoka .  O vývoji situace budeme informovat.


3. 6. 2013

Voda není pitná


Společnost SAVEA oznamuje, že  důvodu vysoké hladiny povrchové vody v prostoru prameniště a sběrných studní je dodávaná voda do obcí Otročiněves a Nový Jáchymov, s okamžitou platností pouze užitková, až do odvolání není pitná. Z preventivních důvodů byla zvýšená koncentrace chlórování a voda může být používaná jen jako užitková.

 


3. 6. 2013

Odvolání 3.povodňového stupně na Habrovém potoceOdvolání 3.povodňového stupně na Habrovém potoce

Ve 12:00 bylo zjištěn pokles ze 3. na 2. povodňový stupeň hladiny vody v Habrovém potoce na hlásném profilu v Olšině. Přítoky do obou rybníků se zatím nezvyšují. Stále je zajištěn nepřetržitý  monitoring Zásahovou jednotkou SDH Nový Jáchymov, průběžně se odstraňují naplaveniny na splavech rybníků, u lávek a mostků. I nadále platí zákaz vstupu do rozvodněného povodí Habrového potoka a k oběma rybníkům.
 
Iva Kinclová - starostka obce

2. 6. 2013

Vyhlášení 3. povodňového stupně na Habrovém potoce


Vyhlášení 3.povodňového stupně na Habrovém potoce.

Ve 22:30 byl  dosažen 3. povodňový stupeň na Habrovém potoce a zjištěna nedostačující retence Monstranského rybníku. Zásahová jednotka zahájila odpouštění. Starostové obcí Otročiněves a Nižbor  byli o vzniklé situaci informováni. Je zajištěn nepřetržitý monitoring Zásahovou jednotkou SDH Nový Jáchymov, průběžně se čistí naplaveniny na splavech rybníků a u lávek a mostků. Je vyhlášen zákaz vstupu k Habrovému potoku a k oběma rybníkům z důvodu ohrožení života.
 
Iva Kinclová - starostka

1. 6. 2013

Vyhlášení 2. povodňového stupně na Habrovém potoceVyhlášení 2. povodňového stupně na Habrovém potoce

Vzhledem k nepříznivému deštivému  počasí se od  dnešní  16. hodiny situace v obci,  na Habrovém potoce,  Prostředním a Monstranském rybníku rapidně zhoršila. V 17:30 hod. byl dosažený stav 2.povodňového stupně na hlásném profilu Habrového potoka a Monstranský rybník dosáhla hladina kritického bodu. Prostřední rybník zatím kritického bodu nedosáhl, ale utrhla se polovina opěrné zdi splavu z rybníka. Zbylá část byla provizorně zapažena Zásahovou jednotkou SDH a členy MO ČRS Nový Jáchymov.
V obci byla též v 17:30 uzavřena jedna ulice (poslední směrem na Karlov), od čp. 102 po čp. 100, kde došlo k zaplavení komunikace blátem.
Na pozemku dětského parku se chrlí ze země voda, pravděpodobně ucpaná zatrubněná rokel. Zásahová jednotkla zabezpečila prostor výstražnou páskou. Prosíme občany, aby nevstupovali do povodí Habrového potoka ani k rybníkům a do vyznačených prostorů (dětský park) vzhledem k velmi podmáčeným pozemkům. Hrozí nebezpečí úrazu. Situace v obci bude nadále monitorována po celou noc členy Zádsahové jednotky SDH NOvý Jáchymov.
Povodňová komise ORP Beroun vyhlásila v 16:00 hodin 2. povodňový stav pro všechny obce okresu Beroun.
Iva Kinclová - starostka
 

1. 6. 2013

Obnovení dodávky pitné vody


Společnost SAVEA oznamuje, že dodávka pitné vody byla obnovena dnes v 15:30 hodin.


14. 5. 2013

Stránka