Navigace

Obsah

Stránka

Odvolání 3. stupně povodňové aktivity


4. 6. 2013

Obnovení dodávky vody do obce


Společnost Savea oznamuje, že byla obnovena dodávka vody do naší obce.

Upozorňujeme občany, že stále platí zákaz používání této vody na pití, voda je  pouze užitková.

 

 


4. 6. 2013

Mobilní dodávka pitné vody.


Obecní úřad informuje občany, že zajistil do obce mobilní dodávku pitní vody prostřednictvím cisterny VaKu Beroun. Cisterna bude projíždět zhruba od 12:40 po hlavní silnici přes obec a poté zajede ke škole a na sídliště. Průjezd cisterny bude upozorňovat klaksonem.Jinak  má obec  na krizovém štábu v Berouně požadavek na přistavení dvou speciálních kontejnerů na pitnou vodu s přistavením dnes od 15:00 hodin. Společnost SAVEA se snaží k přerušenému výtlačnému potrubí v zatopeném území dostat a zajistit opravu.


4. 6. 2013

Přerušení dodávky vody


Závod Savea oznamuje, že byla přerušena dodávka vody do obce z důvodu poruchy na výtlaku . Přetržení potrubí způsobil vyvrácený strom v laguně rozvodněného Habrového potoka .  O vývoji situace budeme informovat.


3. 6. 2013

Voda není pitná


Společnost SAVEA oznamuje, že  důvodu vysoké hladiny povrchové vody v prostoru prameniště a sběrných studní je dodávaná voda do obcí Otročiněves a Nový Jáchymov, s okamžitou platností pouze užitková, až do odvolání není pitná. Z preventivních důvodů byla zvýšená koncentrace chlórování a voda může být používaná jen jako užitková.

 


3. 6. 2013

Odvolání 3.povodňového stupně na Habrovém potoceOdvolání 3.povodňového stupně na Habrovém potoce

Ve 12:00 bylo zjištěn pokles ze 3. na 2. povodňový stupeň hladiny vody v Habrovém potoce na hlásném profilu v Olšině. Přítoky do obou rybníků se zatím nezvyšují. Stále je zajištěn nepřetržitý  monitoring Zásahovou jednotkou SDH Nový Jáchymov, průběžně se odstraňují naplaveniny na splavech rybníků, u lávek a mostků. I nadále platí zákaz vstupu do rozvodněného povodí Habrového potoka a k oběma rybníkům.
 
Iva Kinclová - starostka obce

2. 6. 2013

Vyhlášení 3. povodňového stupně na Habrovém potoce


Vyhlášení 3.povodňového stupně na Habrovém potoce.

Ve 22:30 byl  dosažen 3. povodňový stupeň na Habrovém potoce a zjištěna nedostačující retence Monstranského rybníku. Zásahová jednotka zahájila odpouštění. Starostové obcí Otročiněves a Nižbor  byli o vzniklé situaci informováni. Je zajištěn nepřetržitý monitoring Zásahovou jednotkou SDH Nový Jáchymov, průběžně se čistí naplaveniny na splavech rybníků a u lávek a mostků. Je vyhlášen zákaz vstupu k Habrovému potoku a k oběma rybníkům z důvodu ohrožení života.
 
Iva Kinclová - starostka

1. 6. 2013

Vyhlášení 2. povodňového stupně na Habrovém potoceVyhlášení 2. povodňového stupně na Habrovém potoce

Vzhledem k nepříznivému deštivému  počasí se od  dnešní  16. hodiny situace v obci,  na Habrovém potoce,  Prostředním a Monstranském rybníku rapidně zhoršila. V 17:30 hod. byl dosažený stav 2.povodňového stupně na hlásném profilu Habrového potoka a Monstranský rybník dosáhla hladina kritického bodu. Prostřední rybník zatím kritického bodu nedosáhl, ale utrhla se polovina opěrné zdi splavu z rybníka. Zbylá část byla provizorně zapažena Zásahovou jednotkou SDH a členy MO ČRS Nový Jáchymov.
V obci byla též v 17:30 uzavřena jedna ulice (poslední směrem na Karlov), od čp. 102 po čp. 100, kde došlo k zaplavení komunikace blátem.
Na pozemku dětského parku se chrlí ze země voda, pravděpodobně ucpaná zatrubněná rokel. Zásahová jednotkla zabezpečila prostor výstražnou páskou. Prosíme občany, aby nevstupovali do povodí Habrového potoka ani k rybníkům a do vyznačených prostorů (dětský park) vzhledem k velmi podmáčeným pozemkům. Hrozí nebezpečí úrazu. Situace v obci bude nadále monitorována po celou noc členy Zádsahové jednotky SDH NOvý Jáchymov.
Povodňová komise ORP Beroun vyhlásila v 16:00 hodin 2. povodňový stav pro všechny obce okresu Beroun.
Iva Kinclová - starostka
 

1. 6. 2013

Obnovení dodávky pitné vody


Společnost SAVEA oznamuje, že dodávka pitné vody byla obnovena dnes v 15:30 hodin.


14. 5. 2013

Přerušení dodávky pitné vody


Vzhledem k havárii na čerpací stanici pitné vody, jsme nuceni okamžitě přerušit dodávku pitné vody do Vaší obce. Na odstranění poruchy intenzivně pracujeme. Dodávka pitné vody bude obnovena ihned po odstranění poruchy.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

 

Kateřina Landová

Savea spol. s r.o.


14. 5. 2013

Stránka