Navigace

Obsah

Stránka

SAVEA spol.s r.o oznamuje


Dobrý den vážení starostové obcí,

 

Chtěl bych Vás znovu upozornit na to, že by vzhledem k dlouhodobě přetrvávajícím vysokým teplotám a tím způsobenému suchu bylo třeba maximálně šetřit pitnou vodou a používat ji jen k účelům, ke kterým je pitná voda určena, to znamená pro pití, vaření a hygienické účely.

Podle odběrů za tento týden je naprosto zřejmé, že voda je používána i pro jiné účely, v obou obcích je každý den spotřeba nadprůměrná oproti dnům s normálním počasím.

Proto Vás žádám zajistěte ať není pitnou vodou zbytečně plýtváno, v opačném případě budeme nuceni opět přistoupit k regulaci dodávek pitné vody do obcí protože pitné vody nemáme opravdu nazbyt.

My jako výrobce a dodavatel pitné vody se snažíme dělat opravdu maximum pro to, abychom vodu pro Vás měli nepřetržitě tak zkuste také Vy udělat něco pro to, aby tomu bylo tak i nadále, po celou dobu extrémního sucha, které nás podle předpovědi ještě čeká.

Věřím tomu, že máte ve svých obcích takové slovo, že dokážete ovlivnit chování lidí a přesvědčit je aby vodou šetřili.

 

Pro doplnění ještě přidávám spotřeby vody za tento týden

 

Otročiněves:

Ne – 2.8. – 46,9m-3        - o 87% nad průměr

Po – 3.8. – 39,6m-3         - o 58% nad průměr

Út – 4.8. – 29,4m-3         - o 18% nad průměr

St – 5.8. – 31,2m-3          - o 25% nad průměr

Čt – 6.8. – 35,7m-3          - o 42% nad průměr

 

Nový Jáchymov:

Ne – 2.8. – 113,5m-3      - o 99% nad průměr

Po – 3.8. – 73,9m-3         - o 29% nad průměr

Út – 4.8. – 77,7m-3         - o 36% nad průměr

St – 5.8. – 70,7m-3          - o 24% nad průměr

Čt – 6.8. – 78,8m-3          - o 38% nad průměr

 

S pozdravem

 

Vladimír Růžička jr.

vedoucí provozu služeb

SAVEA spol.s r.o.

Krušná Hora

267 03 Hudlice


7. 8. 2015

Upozornění občanům


Vzhledem k dlouhodobě přetrvávajícím vysokým teplotám a tím způsobenému suchu je potřeba maximálně šetřit pitnou vodou a používat ji k účelům, ke kterým se používat má, tj. pití, vaření a hygienické účely. I přes veškerá upozornění, aby se s vodou šetřilo, její spotřeba stále stoupá. Jestliže se situace nezlepší, závod Savea oznamuje, že bude nucen přistoupit k regulaci dodávek pitné vody. Podle par. 15 zákona o vodovodech a kanalizacích může na návrh obce vodoprávní úřad opatřením obecné povahy omezit používání pitné vody až na 3 měsíce. Znovu Vás všechny důrazně žádám, abyste maximálně šetřili  vodou, a to i vodou v potoce, a  nemuseli jsme přistoupit ke zmíněným opatřením.


7. 8. 2015

Ordinace MUDr. Bureše


Ordinace MUDr. Bureše v Hudlicích oznamuje nové ordinační hodiny v pondělí od 14:00 do 16:00 hodin. Dále ordinace MUDr. Bureše oznamuje, že ve dnech od 10.8.2015 do 15.8.2015 bude ordinace uzavřena z důvodu čerpání dovolené. 

 


5. 8. 2015

Servis a čištění plynových kotlů


4. 8. 2015

Přerušení dodávky pitné vody


Závod Savea oznamuje, že dnes 1.8.2015 byla z nedostatku vody ve sběrné studni přerušena dodávka pitné vody do obcí Nový Jáchymov a Otročiněves.

Obnovení dodávky bude řešeno podle situace v množství vody ve studni dnes ve večerních hodinách, nejpozději zítra 2.8.20125 v ranních hodinách.


1. 8. 2015

Tisková zpráva - projekt Zvyšování atraktivity Hudlicka jako destinace cestovního ruchu


28. 7. 2015

Tisková zpráva - realizace projektu MŠ Hudlice


28. 7. 2015

Vyhlášení zákazu rozdělávání ohňů


Středočeský hejtman Miloš Petera vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů

Na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a s přihlédnutím k předpovědím Českého hydrometeorologického ústavu vyhlásil ve středu 22. července hejtman Miloš Petera (ČSSD) na území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha. Toto opatření se týká i plošného zákazu rozdělávání ohňů na území regionu.

„Dlouhotrvající sucho a extrémní teploty se na vyprahlosti přírody podepisují do té míry, že je třeba nejen lesy a travní porosty chránit před jejich možným vznícením. Zákaz plošného rozdělávání ohňů je účinným ochranným prostředkem, jak případnému požáru zabránit,“ komentoval vyhlášení opatření hejtman Petera. Zároveň varoval, že každé porušení zákazu bude nadále posuzováno jako přestupek a správní delikt. Viníkovi v případě závažnějších provinění hrozí ve správním řízení pokuta až 25 000 korun, v případě osob podnikajících a právnických pak až do výše půl milionu korun.

Během vyhlášeného období sucha vstupují v platnost následující opatření, omezení a povinnosti:

• zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření;
• zákaz spalování hořlavých látek (suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami;
• zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření;
• zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních a zemědělských pozemků při jejich obhospodařování. Neplatí rovněž pro fyzické a právnické osoby provádějící pro vlastníky a nájemce lesů práce zajišťující hospodaření v lese;
• zákaz táboření mimo vyhrazené prostory;
• zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona;
• zákaz pálení klestu a kůry v lesích;
• povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů;
• povinnost vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody pro hašení prověřit jejich stav a nedostatky, které nejdou bezprostředně odstranit, nahlásit a zajistit jejich následné odstranění;
• zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů (každý je povinen strpět v tomto směru potřebná omezení).

 

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje


23. 7. 2015

Kanalizace


Dle sdělení pana Jičínského – stavbyvedoucího firmy Zepris, Vám oznamuji, že ulice Úzká – komunikace ke sběrnému dvoru, bude zpřístupněna od středy 22. července 2015. Ulicí Kodetovou, která byla ve čtvrtek 16.  července 2015 frézována, se dostanete ke svým nemovitostem do neděle 19.  července 2015. V pondělí 20. července 2015 začnou v této ulici výkopové práce a od tohoto data nebudou probíhat žádné výkopové práce v ulicích Pod Zahrádky a Z Vršku.


17. 7. 2015

Upozornění na změnu jízdního řádu


„V době do 15.7.2015 do 31.8.2015 bude uzavřena  Kodetova ulice z důvodu výstavby kanalizace. Dne 15.7.2015 bude komunikace vyfrézována a samotné výkopové práce začnou dle stavbyvedoucího firmy Alstap v pondělí 20.7.2015 a to směrem od obecního úřadu. Od 15.7.2015 platí nový jízdní řád pro autobus č. 22 Beroun – Kublov – Branov, kdy zastávka autobusu pro tento spoj je před restaurací Pod Kaštanem. Jízdní řády jsou k dispozici v obchodě u Janoušků, na obecním úřadě a na stránkách obce“. 

 


15. 7. 2015

Stránka